Vidaus tvarkos taisyklės

Atnaujinta: 2023-05-08
1. BENDROJI DALIS
2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA
3. KLINIKOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS, JŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKA. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA.
4. PACIENTŲ TEISĖS
5. PACIENTŲ PAREIGOS
6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP IR KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
9. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI IR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
10. KLINIKOS DARBO LAIKAS
11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
12. PACIENTO TURIMU DIRBINIŲ IR BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek