Privatumo politika

Atnaujinta: 2022-07-14

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Forma perfecta (toliau - Klinika), juridinio asmens kodas 304953287, Sporto g. 3, Kaunas, tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos galite palikti interneto svetainėje www.ficlinica.lt (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), ar atvykus į Kliniką.

Kokią informaciją mes renkame?

Klinika asmens duomenis tvarko šiais tikslais:‘

 • Registracijos į Kliniką tikslais: vardas, pavardė, gimimo datą, el. pašto adresas, telefono numeris ir kliento užklausos tekstas, atvaizdai, registracijos data ir laikas, paciento nusiskundimai. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo užklausos gavimo datos.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, telefono numeris ir/arba el. pašto adresas. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo datos. 

 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais: paciento, jo atstovo bei paciento nurodyto asmens, turinčio teisę gauti informaciją apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie paciento sveikatos būklę, turinčią reikšmės procedūros atlikimui, paciento nusiskundimai, fotografijos prieš ir po procedūros, suteiktos procedūros aprašymas, procedūros atlikimo data, informacija apie paslaugą teikusį specialistą, paslaugų suteikimo kaina ir apmokėjimo informacija. Šie duomenys yra tvarkomi su Klinika sudaromos sutarties pagrindu ir saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ nustatytais terminais.

 • Sutarčių vykdymo ir apskaitos tikslais:  vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, ūkinių-finansinių operacijų turinys (t.y. įsigytos/gautos prekės ir/ar paslaugos, atliktų mokėjimų informacija). Informacija saugoma 10 metų nuo atitinkamos sutarties sudarymo ar finansinės/ūkinės operacijos atlikimo.

 • Klientų aptarnavimo kokybės gerinimo, kontroliavimo, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai tikslais (telefoninių pokalbių įrašai): telefono numeris, asmens balso įrašas, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 6 mėnesius nuo įvykusio telefoninio pokalbio.

 • Medicinos pažangos ar mokymo tikslais: [vardas, pavardė, atliktos procedūros pavadinimas ir aprašymas, fotografijos, vaizdo medžiaga]. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi10 metų].

 • Klinikos veiklos populiarinimo tikslais: [vardas, pavardė, atliktos procedūros pavadinimas ir aprašymas, fotografijos, vaizdo medžiaga]. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 10 metų arba tol, kol toks sutikimas bus atšauktas.

 • Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo ir informavimo apie laisvas vietas tikslu, siekiant ateityje pasiūlyti darbo pasiūlymą - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo gavimo dienos. 

 • Su darbo santykiais susijusiais tikslais. vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, veido atvaizdas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, gyvenimo aprašymo duomenys, darbuotojo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.) ir kiti asmens ir specialiųjų duomenys,  nurodyti žemiau nurodytoje UAB Forma perfecta Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje. Su darbo santykiai susijusių asmens duomenų tvarkymo tikslai, tvarkomi asmens duomenys, ir asmens duomenų tvarkymo terminai detalizuojami  2019 m. gegužės 1 d.  UAB Forma perfecta Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje  ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos apraše. 

 • Statistikos tikslais: Paciento apklausa apie suteiktas paslaugas ir jų kokybę. Klinika taip pat renka asmens duomenis slapukų pagalba. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Detaliau apie tai žr. „Slapukai“.

 • Komunikacijos tikslais: Klinika renka bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 4 metus.

Kaip Klinika renka bei naudoja Klientų asmens duomenis?

Klinikai yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Klinika renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Klinikos paslaugomis ar įsigyja Klinikos platinamų prekių;

 • asmenis, kurie sutinka gauti Klinikos rinkodaros medžiagą;

 • su Klinika susisiekusius asmenis;

 • Interneto svetainės lankytojus; 

 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie kreipiasi į Kliniką per Klinikos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

 • kandidatus į darbo vietą.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Daugiau informacijos apie tai rasite savo naršyklės arba įrenginio naudotojo vadove. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

 

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

_ga

Ficlinica.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

HTTP

_gid

Ficlinica.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

1 diena

HTTP

gacUA-140408853-1

Ficlinica.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

6 mėnesiai

HTTP

_fbp

Ficlinica.lt

Slapukai naudojami "Facebook" tinkle pateikti personalizuotas reklamas, pagal vartotojo naršymo istorija puslapyje.

30 dienų

HTTP

gatgtagUA140408853_1

Ficlinica.lt

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

Sesijos metu

HTTP

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra sutikę duoti savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos siūlomas prekes ir (arba) paslaugas, Klinika gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir (arba) paslaugomis.

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu. 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis siųsime pasiūlymus dėl Klinikos paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Klinikos naujienas.

Jei esate mūsų klientas ir nuo Jūsų paskutinio Klinikos siūlomos paslaugos ar prekės įsigijimo nepraėjo 2 metai ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Klinikos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu el. paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pranešdami apie tai Klinikos elektroniniu paštu [email protected] ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame klientui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras šiuose socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 1. “Facebook“: ficlinica; „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation

 2. „Instagram“: ficlinica; privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/519522125107875/;

 3. „Youtube“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/#community-guidelines;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. 

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Klinika. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. 

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti arba prireikus, ginčams spręsti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Klinikos Interneto svetainėje gali būti talpinama trečiųjų šalių pateikiama reklama. Trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus galiojančius ir taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Klinika neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.

Klinikos Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje klientas gali savo pačio rizika. Klinika neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad Klinika, mūsų Interneto svetainė yra siejama ar susijusi su tokiomis svetainėmis.

Klinikos informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Klinika neprisiima jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda Klinikos klientui skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Bet kokia, informacinėje medžiagoje Klinikos pateikta nuoroda į svetainę, nereiškia, kad Klinika ją palaiko. Jei klientas nori prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, gali tai daryti savo pačio rizika.

Klientų asmens duomenų saugumas

Klientų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami klientų asmens duomenis Klinika įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Klientų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected]  Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: [email protected]

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected], patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei: 

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);

 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai; 

 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 2. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba

 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, draudimo bendrovėms, tarpininkams, ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

 • pardavus Klinikos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu [email protected], nurodant: „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Pretenzijos

Jei klientas manote, kad jo, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (arba) gali būti pažeistos, turi teisę nedelsiant kreiptis į Kliniką pateikiant skundą. Klinika užtikrina, jog gavę kliento skundą Klinika susisieks su klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuos apie skundo tyrimo eigą, o vėliau, ir apie rezultatą.

Taip pat informuojame, kad Klinikos duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta UAB Forma perfecta teisininkė. Į duomenų apsaugos pareigūnę galima kreiptis visais klausimas, susijusiais su kliento asmeniniu duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis el. pašto adresu [email protected] arba telefonu +37062688836.

Esant poreikiui, duomenų apsaugos pareigūnas galės klientui padėti kreiptis į priežiūros instituciją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei Klinika nesugebėsime suteikti klientui reikiamos informacijos ir (ar) klientas turės pretenzijų dėl skundo tyrimo eigos ir (ar) rezultatų.

Atsakomybė

Klientas yra atsakingas, kad kliento pateikti duomenys Klinikai būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia kliento pateikti duomenys, klientas turi nedelsdamas Kliniką apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas Kliniką apie tai elektroniniu paštu. Klinika jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią klientui dėl to, jog klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Klinikos jiems pasikeitus.

Kontaktinė informacija

Jei klientas turi bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su Klinika susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB Forma perfecta
Įmonės kodas 304953287
Registracijos adresas – Sporto g. 3, LT-44221 Kaunas
Tel. +37062688836
El. paštas [email protected]

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas atliktas 2022-06-28

Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek