Bendrosios sutarties sąlygos

Atnaujinta: 2024-03-22
1. SĄVOKOS IR APIBŽRĖŽIMAI
2. SUTARTIES DALYKAS
3. KLINIKOS ĮSIPAREIGOJIMAI
4. PACIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
5. TYRIMAI
6. KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA
7. OPERACIJOS ATLIKIMAS
8. OPERACIJOS REZULTAI IR KOREKCINĖS OPERACIJOS
9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
10. RIZIKOS IR ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU COVID-19
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek